Intocmire antemasuratori si devize pentru lucrari de constructii, deviz instalatii, caiete de sarcini, documentatii de participare la licitatii publice
devize antemasuratori constructii licitatii publice

Home: Devize constructii | Program devize X-Dev | Norme de deviz | Colectie modele antemasuratori | Intocmire documentatii Licitatii publice | Curriculum vitae | Top devize | Date de ContactINTOCMESC DEVIZE OFERTA
SI SITUATII DE LUCRARI

intocmesc documentatii pentru participare la licitatii publice

 • Devize oferta dupa antemasuratori existente cu preturi la zi la materialele de constructii si instalatii .
 • Situatii de lucrari lunare (situatii de plata) devize pentru decontarea lucrarilor de constructii si instalatii executate .
 • Documentatii pentru participarea la licitatii publice si cerere de oferta pentru firme de constructii si instalatii care nu au angajat un inginer devizier, pentru activitatea de ofertare - licitare .
  Intocmirea documentatiei de participare la licitatii publice se va efectua cu respectarea caietului de sarcini achizitionat de la autoritatea contractanta.
 • Intocmesc antemasuratori dupa proiecte de rezistenta, arhitectura si instalatii faza PTh pentru orice fel de lucrari (constructii noi sau reparatii, consolidari, finisaje, igienizari ...) .
 • Intocmesc antemasuratori si devize orientative dupa proiectul faza PAC care contine doar informatii sumare si nu contine detaliile de executie. Aceste devize estimative intocmite dupa PAC pot fi folosite cu succes de catre beneficiari, atunci cand nu exista proiectul tehnic faza PTh, sau din anumite motive nu se justifica intocmirea proiectului tehnic cu detalii de executie, dar totusi se doreste cunoasterea unei valori aproximative. Aceste devize pot fi folosite de catre beneficiari pentru cunoasterea valorii aproximative a constructiei, fara a avea pretentia ca aceasta valoare sa fie "exacta", dar suficienta pentru formarea unei idei.
  Deasemenea, devizele estimative pot fi folosite de beneficiar la solicitarea de oferte din partea firmelor de constructii precum si la solicitarea unor imprumuturi de la banca pentru angajarea lucrarilor .
 • Intocmesc Liste de cantitati de lucrari necesare la intocmirea de caiete de sarcini conform legislatiei in domeniul achizitiilor publice de lucrari OUG nr. 34/2006 si Ordinul nr. 155/2006 :
  - formularul C1 - graficul de executie fizic si valoric al investitiei
  - formularul C2 - centralizatorul financiar al obiectelor (Anexa 1 - dupa HG 28/2008 care contine valorile pe coloana in RON si EURO cu si fara TVA)
  - formularul C3 - centralizatorul categoriilor de lucrari, care mai este numit si "deviz pe obiect" (Anexa 2 - dupa HG 28/2008 care contine valorile exprimate in RON si EURO, cu si fara TVA)
  - formularul C4 si formularul C5 - liste de cantitati de lucrari dupa modelul din Ordinul 1014 dupa care lucreaza toate programele de devize existente pe piata. Diferenta intre formularul C4 si C5 consta in afisarea in formularul C4 a valorii pe fiecare articol in parte gata trecuta prin cotele de la recapitulatia devizului, fata de formularul C5 in care recapitulatia se aplica la final de deviz.
  Formularul C4 este foarte util pentru ca reda pretul unitar al fiecarui articol gata trecut prin cotele de deviz, putand astfel sa fie calculati indicii de pret pe fiecare categorie de lucrare in parte : de exemplu - montaj 1,0 mp placaj gresie, turnare 1,0 mc de beton in fundatie, perete de rigips sau tavan rigips - 1,0 mp si tot asa.
  - formularul C6 - lista cuprinzand consumurile de resurse materiale (este o lista in care se regasesc toate materialele care intra in componenta unui deviz oferta si se poate vedea cantitatea totala, preturl unitar si valoarea totala)
  - formularul C7 - lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru (lista cuprinde consumul de ore de manopera din deviz, defalcat pe toate meseriile, se poate vedea tariful la ora de manopera si valoarea totala a manoperei)
  - formularul C8 - lista cuprinzand consumurile de ore functionare utilaje de constructii (aceasta lista contine orele de functionare pentru toate utilajele de constructii - exemplu - macara, buldozer, cilindru, pompa de epuimente, morocompresoare si tot asa, utilaje care intra in componenta normelor de deviz care descriu lucrarile din devizul oferta. Se prezinta defalcat pe fiecare utilaj in parte, numarul de ore de functionare, pretul unitar pe ora de functionare si valoarea totala pe fiecare utilaj in parte) .
  - formularul C9 - lista cuprinzand consumurile privind transporturile (cuprinde informatii legate de transporturile efectuate pentru executia lucrarilor , cate tone se transporta, la cati kilometri, preturi unitar si valoarea totala a fiecarui transport).
 • Intocmesc Caiete de Sarcini pentru autoritati contractante (Documentatie standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitii de lucrari conform OUG 34/2006 si Ordinul 155/2006) care doresc sa organizeze proceduri de licitatii publice sau cerere de oferte pentru atribuirea unor lucrari de constructii si instalatii.
 • Reactualizez devize mai vechi cu preturi la zi la materiale de constructie, manopera, utilaj si transporturi. Pentru proiectele care au devize analitice pe categorii de lucrari, dar acestea au fost intocmite cu mai mult de 12 luni inainte, este necesara reactualizarea valorii folosindu-se preturi la zi la materialele de constructie. La fel si preturile din extrasele de transport, si tariful la ora de manopera, care de la an la an, cunoaste cresteri semnificative.
 • Intocmesc devize pentru imprumuturi de la banci pentru constructii de locuinte, case, proiecte imobiliare, renovari la constructii, amenajari interioare si orice alte lucrari de constructii si instalatii. La oricare dintre bancile din Romania, pentru acordarea de imprumuturi in vederea construirii de case sau vile, reparatii si consolidari la constructiile existente, sau pentru obtinerea unui credit pentru o simpla reamenajare a casei sau apartamentului, pe langa celelalte acte care contituie dosarul, se cer si devizele analitice si extrasele de materiale si manopera, in acelasi format cum sunt cerute de legislatia pentru achizitii publice, adica formularul C2, C3, C5, C6, C7, C8 si C9.
 • Intocmesc evaluari pe baza de indici de pret pentru lucrari de constructii si instalatii pentru studii de fezabilitate si studii de prefezabilitate .
Contact : E-mail: rodeviz@yahoo.com

Valid HTML 4.01 Transitional
Gazduit de : 3x :: Harta site :: Sitemap

Inginer Popescu M. : intocmesc devize si antemasuratori pentru constructii si instalatii, Caiete de sarcini si documentatii de participare la licitatii publice cu preturi materiale de constructii la zi, devize constructii, deviz instalatii, deviz de manopera, ANTEMASURATORI dupa proiecte PAC si PTh evaluari pentru studiu de fezabilitate si studiu de prefezabilitate, reactualizare DEVIZE, devize pentru imprumuturi de la banca pentru constructii de locuinte.